March 26, 2011

Yoruichi Shihōin


This is a fan art of Yoruichi Shihōin from the anime / manga "Bleach".

Enjoy!